Overzicht tarieven logopedie 2018

Voor 2018 hebben wij de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dit betekent dat het logopedische onderzoek en de logopedische behandelingen voor 100% vergoed worden vanuit uw basisverzekering. U betaalt zelf niet bij, uitgezonderd het verplichte eigen risico vanaf 18 jaar.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Het tarief kan afwijken van onderstaande tarieven. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Onderstaande tarieven gelden:

  • Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
Nr.BehandelingTarief 2018
1Screening bij directe toegang (DTL)€ 21,00
2Anamnese en onderzoek na screening€ 81,00
3Screening, anamnese en onderzoek€ 102,00
4Anamnese en onderzoek na verwijzing€ 81,00
5Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie)€ 81,00
6Individuele zitting reguliere logopedie€ 41,00
7Specifieke individuele zitting van preverbale logopedie€ 81,00
8Telefonische zitting *€ 20,50
9Toeslag voor behandeling aan huis€ 23,00
10Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patient€ 41,00
11Overleg met derden (te declareren aan derden) per uur **€ 81,00
12Verslaglegging aan derden (m.u.v. verwijzer - te declareren aan derden) per uur **€ 81,00
13Niet nagekomen afspraak **€ 30,00

* wordt door sommige zorgverzekeraars vergoed

** wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed