Over ons

Ons team

Het team bestaat uit vier allround logopedisten. Wij zijn lid van de N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen en houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorien Harder

Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14

Dorien Harder is logopedist en praktijkhouder en zij is in 1990 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Amsterdam. In 1991 heeft zij Logopediepraktijk Butterhuizen opgericht. Dorien heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Zij staat sinds 2009 geregistreerd in het dyslexiedeskundigenbestand van onze beroepsvereniging de NVLF. Daarnaast heeft zij bij- en nascholingen gevolgd in o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Prompt articulatietherapie, Stemtherapie bij volwassenen en kinderen, Autisme en logopedie en Oral-Myo Functional Therapie (OMFT). Naast het behandelen van cliënten houdt zij zich bezig met het praktijk- en kwaliteitsmanagement en het realiseren van (multidisciplinaire) samenwerking.
Dorien is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

 

 

Esther Hegeman

Esther Hegeman is in 1988 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Enschede. Zij is sinds 2004 werkzaam bij Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar afstuderen heeft zij als logopedist gewerkt bij de Logopedische dienst Hellendoorn-Ommen-Avereest. Van 1991 tot en met 2002 was zij medeoprichter en eigenaar van het Medisch centrum “De Kruidenwijk” te Nijverdal, waar zij een logopedische praktijk had. Na haar opleiding heeft Esther verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Dyslexie: onderzoek en behandeling, Logopedie en Marktwerking, Logopedie en Tandheelkunde. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, met stemproblemen, met Schisis en kinderen met lees- en spellingproblemen. Ook behandelt zij volwassenen met stemproblemen en volwassenen met een dysartrie en/of afasie. Esther is aanwezig op dinsdag en donderdag.

 

 

Daria Gasiorek

Daria Gasiorek is sinds juli 2016 afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool van Utrecht en is sindsdien werkzaam bij Logopediepraktijk Butterhuizen. Gedurende haar vierdejaars stage in een ziekenhuis heeft Daria zowel ervaring opgedaan met kinderen als volwassenen. Daria is zowel een Nederlands- als Poolssprekende logopedist. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen met taal- en spraakstoornissen en afwijkende mondgewoonten. 

Daria is aanwezig op vrijdag en zaterdag.

 

 

 

Ilse van der Schaaf

Ilse van der Schaaf is in 2012 afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en sindsdien werkzaam bij Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar opleiding heeft Ilse verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals onder andere de cursus ‘Dyslexie herkenning onderzoek en behandeling’ en ‘Verbale ontwikkelingsdyspraxie’. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen van 3 tot 16 jaar oud met spraak- en taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten.
Ilse is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

 

Michelle Kwantes

Even voorstellen: Mijn naam is Michelle Kwantes en ik ben 22 jaar oud. Aankomend half jaar mag ik stagelopen bij ‘Logopediepraktijk Butterhuizen’. Dit is mijn laatste stage voor de opleiding Logopedie die ik volg aan de Hogeschool Windesheim in Almere.

Logopedie vind ik een leuk en interessant vakgebied. Het is heel divers, je kunt met veel verschillende doelgroepen werken en komt verschillende hulpvragen tegen. Voordat ik logopedie ben gaan studeren heb ik eerst de opleiding ‘Onderwijsassistent’ gevolgd en behaald. Tijdens de opleiding onderwijsassistent kwam ik tot de ontdekking dat ik liever in kleinere groepen werk. Door in kleinere groepen te werken kun je meer aandacht en tijd aan één persoon besteden. Dit is de reden waarom ik de keuze heb gemaakt om logopedie te studeren in plaats van de pabo. Het werken met kinderen vind ik heel leuk en divers. Dit heb ik altijd al gewild en dat is ook de reden waarom ik stage kom lopen bij ‘Logopediepraktijk Butterhuizen’.  Ik heb er erg veel zin in!
De dagen waarop Michelle stage loopt zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.