Logopedische vergoedingen

Vergoedingen 2017

Wij hebben onlangs besloten om per 1 januari 2017 de contracten met alle zorgverzekeraars te tekenen. Dit betekent dat het logopedische onderzoek en de logopedische behandelingen voor 100% vergoed worden vanuit uw basisverzekering. Wij declareren de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen 2016

Zoals u wellicht in het nieuws gezien hebt, wordt het beleid van de zorgverzekeraars ten aanzien van de logopedische vergoedingen opnieuw flink aangescherpt. In een aantal gevallen wordt de vergoeding met meer dan 25% gekort op het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Dit heeft ons doen besluiten de contracten met de zorgverzekeraars Achmea, Menzis, CZ, De Friesland, DSW, Stad Holland en Zorg & Zekerheid niet te ondertekenen. Klik hier voor de actuele lijst van verzekeraars waar wij wel en geen contract mee hebben afgesloten.

In de polis van uw zorgverzekeraar staat aangegeven dat de logopedische behandeling voor 100% vergoed wordt. Dit geldt echter alleen wanneer de logopedist een contract heeft afgesloten met de zorgverzekeraar.

Wat betekent dit voor u:
• Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekeraar waarvan we het contract hebben getekend, verandert er niets. Wij zullen de declaraties direct bij de verzekering blijven indienen.

• Als u of uw kind verzekerd bent/is bij een zorgverzekering waarvan we het contract niet tekenen, dan zullen wij gebruik maken van het bedrijf Infomedics voor de afhandeling van de facturatie. De vergoeding die u krijgt is per zorgverzekering verschillend en afhankelijk van het soort polis dat u heeft. U zult in de meeste gevallen een deel van de behandeling zelf moeten betalen.

Bij een naturapolis kunt u alleen volledig vergoede zorg krijgen bij een logopedist die een contract heeft met uw zorgverzekering. Indien u de logopedische zorg krijgt van een logopedist die geen contract heeft, betaalt u een eigen bijdrage.

Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist ongeacht of deze wel of geen contract met de logopedist heeft. Het bedrag dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekering. Bij een restitutiepolis is dit doorgaans een hoger bedrag dan bij een naturapolis.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer en proberen, samen met onze beroepsvereniging de NVLF, er alles aan te doen om deze situatie te veranderen. De zorgverzekeraars laten ons echter weinig keus. Ondanks deze voor u en ons vervelende situatie, hopen wij dat wij u en uw kind mogen blijven begeleiden. Wij staan in voor onze kwaliteit.

Als u vragen heeft neem dan gerust contact met ons op. Daarnaast is het raadzaam om uw zorgverzekeraar te bellen en uw vragen ook aan hen voor te leggen.

Download hier de actuele lijst zorgverzekeraars 2016