Kwaliteit

Kwaliteit en deskundigheid

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.
Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici.Wij zijn ook lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). En tenslotte zijn we lid van een kwaliteitskring. We blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke bij- en nascholing.

Kwaliteitstoets Logopedie

Op 1 juli 2015 heeft Logopediepraktijk Butterhuizen als eerste praktijk in Heerhugowaard en omgeving de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald.

Deze toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen de logopedie. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets Logopedie krijgt de praktijk inzicht in het kwaliteitsniveau van de praktijk in de breedste zin van het woord.

Ons team besloot om de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan, zodat duidelijk kon worden op welk niveau de praktijk staat. Dat bleek van uitstekend niveau, want de toets werd glansrijk, met een 100% score doorstaan.

Het laten afnemen van deze kwaliteitstoets door het onafhankelijke buro HealtCare Auditing is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering. Fijn om te weten dat wij logopedische zorg van de hoogste kwaliteit aan onze cliënten kunnen geven!

Klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteit is voor onze praktijk zeer belangrijk. De ervaring van onze cliënten is van essentieel belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Het meetbureau CTO logo verstuurt vragenlijsten naar onze cliënten die uitbehandeld zijn.
De gegevens worden volledig anoniem behandeld.